KUNDIG ADVIES
MET EEN HANDS-ON
MENTALITEIT

Disclaimer

Bressers Advies verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bressers Advies is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is Bressers Advies niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. Bressers Advies behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

Laat van u horen.

Door Bressers Advies in te schakelen, bent u verzekerd van personele betrokkenheid, betrouwbaarheid in de omgang met mensen, materialen en documenten en, naast een ervaren, ook een gezellige (tijdelijke) aanvulling op uw personeelsbestand.

Laten we kennismaken en elkaar overtuigen van onze toegevoegde waardes voor elkaar.